Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming vind u in de onderstaande gegevensbescherming verklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van deze website. De contactgegevens zijn te vinden in de imprint van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld aangezien u die ons vertelt. Hierbij gaat het om gegevens om die u bijvoorbeeld invoert in uw contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van deze website via onze IT systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internet browser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep van de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze werking van deze website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over uw gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de imprint staat. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Datenschutz

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Deze gegevensbescherming legt uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) niet zonder beveiligingsrisico 's is. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking van de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

Günther Schotten
Hof Eulendorf
54533 Gransdorf

Telefon: +49 (0)6567 1233
E-Mail: guenther.schotten@t-online.de

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor uw gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking bewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking, die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokken persoon het recht zich te wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming wetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensverwerking

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerder, een SSL of stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de imprint staat.

Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van deze informatie in de context van de verplichte contactgegevens voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van deze pagina's behouden zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam E-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Server log bestanden

De aanbieder van deze pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server log bestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet gebeuren.

De basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens tot uitvoering van een contract, of precontractuele maatregelen, mogelijk is.